Hranice

Termíny

V dnešním světě, kde jde všem o čas, se neustále skloňuje slovo termín. Je to upozornění, strašák, milník, něco k uchopení času?

K termínu přistupuji jako k milníku. Je-li dán termín, musí být definováno, jaké je zadání, jaké se očekávají výstupy, kdo jsou aktéři v činnosti, která je ohraničena daným termínem. Bez těchto vstupních parametrů je termín jen prázdné datum.

Termíny vznikají několika způsoby. Vznikl-li termín jako výstup z analýzy, např. na projektu, je vše v pořádku, věci lze řešit systémově správně, je na to čas. Pokud je termín stanoven ad-hoc a není šance ho ovlivnit, nastupuje zpravidla postup popsaný již v cílech - dočasná řešení. Vždy je nutná komunikace zúčastněných stran. Kratší termín znamená menší funkcionalitu? Co lze nyní vypustit a zapracovat později?

Pravidla

Oceňuji existenci pravidel, postupů, legislativy. Ale jen tam, kde jsou k užitku. Pravidlo pro to, aby existovalo pravidlo, je plýtvání času a zbytečné omezování tvořivosti. Je-li třeba jasně definovat procesy, jsou pravidla k užitku. Pravidla jsou správná věc, pokud ponechávají dostatek volnosti v oblastech, které mohou organizaci přinést vyšší efektivitu. Než vytvoříme pravidlo, přemýšlejme, čeho chceme dosáhnout.

Kreativita

Co uděláte s fotografií čehokoliv, kterou dostanete rozstříhanou na 30 dílů v obálce a zadání zní: „otevřít obálku a na konci dne odevzdat?” Budete skládat obrázek jako puzzle, necháte vše na hromádce? Já vytvořím obrazec z jednotlivých dílků dle své představivosti. Například pokud je zadní strana obrázku bílá, mohu střídat tři barevné a tři bílé části k sobě a vytvořit tak jedinečný obrazec. I ten má ale systém, stejně jako původní obrázek.

Divíte se? Proč? Zadání znělo „otevřít a odevzdat.” Porušil jsem ho? Ne. Další požadavky nebyly, je prostor pro kreativitu. A o tu v IT jde!

Pokračujte na znalosti.