Milníky

Každá činnost, kterou lze rozdělit do několika akcí, je svým způsobem projektem. Každý projekt, má-li být efektivně řízen a realizován, musí mít jasně definované milníky. Kontrolní body. Milník je z mého pohledu prvním jasným bodem projektu, kterého je třeba dosáhnout, abychom mohli dokončit projekt samotný. Jeden z jeho vrcholů. Čas na větší review (viz. kontext ZTD, GTD atp.) než při pravidelné kontrolní činnosti. Místo pro revidování jednotlivých činností a samotného systému, kterým je projekt řízen.

Ideální firma

Procesně řízená společnost, která si uvedomuje, že proces je cesta k dosažení cíle a kvalitní lidé jsou hodnota, která rozhoduje o úspěchu. Firma jedná se svými zaměstanci tak, jak chce, aby oni jednali s nejlepšími zákazníky. Ta, kde zákazník se stává členem týmu.

Ideální práce

Vedení týmu lidí z oblasti ICT, zejména vývoje a integrace aplikací, případně integrační specialista či analytik se zaměřením na integraci a obecně EAI. Neustálý rozvoj znalostí všech členů týmu. Jasně definovaná a dodržovaná pravidla, kde je to nezbytné. Dostatečný prostor ke kreativitě. Vytváření synergie týmu, ne pouze součtu energie jednotlivců. Možnost prezentace dosažených úspěchů. Analýzy procesů a systémů. Tvorba netriviálních řešení. Soustředění se na cíle významné a cíle poskytující největší užitek. Maximální automatizace a zjednodušení rutinních činností.