Cesta

Každá cesta má začátek. Proto i cesta k úspěchu musí mít začátek. Existují cesty volné, ale také cesty s milníky. Mám rád cesty s milníky. Víte, co Vás na cestě čeká nebo čeho chcete dosáhnout. Je dobré vědět, kam míříte a proč.

Počátek

Každý úspěch je vhodné podpořit kvalitní přípravou. V mém případě se jednalo o studium následujících vysokých škol:

Redefinice

Každý vstupuje ze studia do praxe s určitými představami. Záleží na štěští a na reálnosti představ, jak moc se představy slučují s realitou v praxi. Mnohdy je třeba provést redefinici dříve zavedených postupů, upravit je pro život v reálném světě.

Já jsem musel provést redefinici zejména v oblasti vývoje softwaru, respektive nepoužitelnosti RUP na velmi malé týmy do 3 osob. Soustředil jsem se tedy zejména na Getting Real a agilní programování. Tyto postupy jsem rozšířil o Lean, Test Driven Development a Kanban.

Vývoj softwaru není jen o shromažďování požadavků, analýzách, návrzích, psaní kódu. Je to také o komunikaci se zákazníkem, prezentacích, project managementu, termínech.

Čas

Úkoly, termíny, komunikace. Frekvence a množství určují míru komplexity, jakou pro svůj time management zvolíme. Od doby studia jsem prošel evolucí. Od spíše instinktivního time managementu jsem s rostoucími požadavky na organizaci času dospěl ke kombinaci metod Zen to Done a 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena Coveyho. Využívám tak propojení GTD, Zen to Done, Closed List, dalších úprav GTD a již zmíněných 7 návyků skutečně efektivních lidí. Výsledek mi vyhovuje a je pro mne funkční.

Upřednostňuji pravidelné plánování aktivit, přestože je jasné, že nelze mít vše pod kontrolou. Základní kameny však ano.

Cíl

Je třeba vždy za každou cenu dosáhnout cíle? Získat požadovaný výstup? Bez ohledu na způsob dosažení? Nedomnívám se. Cíl a splnění požadavků a výstupů je stejně důležité, jako cesta sama. Proč? K čemu je, že tým v termínu vytvoří software, když v dalším projektu díky přepracovanosti jeho efektivita výrazně klesne? Je vhodné nastavit informační systém v termínu tak, aby při dalším požadavku díky limitujícím omezením z prvního nastavení splnění dalšího požadavku nebylo možné?

Ne. Co ale s termíny? Proto rozlišuji mezi dočasnými a správnými řešeními. Držím se pravidla: „Neexistuje-li jiná možnost, realizuje se dočasné řešení. To se v předem definovaném časovém horizontu nahrazuje správným řešením. Pokud ne, budujeme minové pole. Bum.” O všem musí být informován zákazník a odsouhlasit jej.

Co je správný cíl? Přeci to důležité. A najít svoji vášeň!

Pokračujte na hranice.