Publikační činnost

 • Zeman, M., Daniel, A., Pejchal, J. Regionální PACS nemocnic Ústeckého kraje. In Sborník přednášek III. Mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2007, Brno, 2007, ISBN-978-80-86633-94-7.
 • Daniel, A., Zeman, M., Polakovičová, Š., et al. Pokročilá práce se zákazníkem - pacientem s využitím IS. In Sborník příspěvků konference MEDSOFT 2007, Praha, Agentura Action M, 2007, s. 19–24. ISBN 978-80-86742-00-7.
 • Zeman, M., Daniel, A., Pejchal, J. Informační a komunikační centrum nemocnic ÚK – infrastruktura pro bezpečnou výměnu informací včetně obrazové zdravotní dokumentace. In Sborník příspěvků konference MEDSOFT 2007, Praha, Agentura Action M, 2007, s. 231–226. ISBN 978-80-86742-00-7.
 • Daniel, A., Zeman, M., Pejchal, J. Advanced level of work with a client in the connection with IS. Technology and Health Care (International Journal of Health Care Engineering), vol. 15, no. 5, IOS Press, 2007, p. 307. ISSN 0298-7329.
 • Daniel, A., Zeman, M., Pejchal, J. Advanced level of work with a client in the connection with IS. In 12th World Congress on the Internet in Medicine MEDNET 2007, Leipzig, 2007, Dostupný z WWW: <http://mednet2007.com/content/news.php?item.49>.
 • Daniel, A., Zeman, M., Pejchal, J. Advanced Level of Work with a Client in the Connection with Information Systems. In eHealth: Combining Health Telematics, Telemedicine Biomedical Engineering and Bioinformatics to the Edge, CeHR Conference Proceedings 2007, AHA Berlin & IOS Press, 2008, p. 131-137. ISBN 978-3-89838-089-8 (Aka). ISBN 978-1-58603-834-2 (IOS Press).
 • Zeman, M., Daniel, A., Pejchal, J. Od bezfilmových nemocnic k bezfilmovému Ústeckému kraji. In Sborník přednášek IV. Mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2008, Brno, 2008, ISBN-978-80-7392-8.
 • Zeman, M., Daniel, A., Pejchal, J. Systém objednávání pacientů přes Internet. In Sborník z konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS 2008, Hradec Králové, 2008, Dostupný z WWW: <http://www.isss.cz/download.asp>.

Přednášková činnost

 • Pokročilá práce se zákazníkem - pacientem s využitím IS, Daniel, A., Zeman, M., Polakovičová, M., Zahrádka, T., Pejchal, J., Konference MEDSOFT 2007, Ústí nad Labem, 2007, přednáška.
 • Advanced level of work with a client in the connection with IS, Daniel, A., Zeman, M., Pejchal, J., poster se samostatnou prezentací, mezinárodní konference CEHR 2007, Regensburg, 2007.
 • Advanced level of work with a client in the connection with IS, Daniel, A., Zeman, M., Pejchal, J., In 12th World Congress on the Internet in Medicine MEDNET 2007, Leipzig, 2007, přednáška a poster.
 • Nemocnice Ústeckého kraje společně k eHealth, Zeman, M., Daniel, A., Pejchal, J., Konference MEDSOFT 2010, Roztoky u Prahy, 2010, přednáška.
 • Výzkum, vývoj a inovace v eHealth koncepci Krajské zdravotní, a.s., Daniel, A., Přibyl, J., Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, Ústí nad Labem, 2011, přednáška.