Znalosti

Mysleme

 • Vždy, než chcete vymyslet kolo, zjistěte, zda to již někdo neudělal. Můžete tak řešit další úkol.
 • Pokud programujete, dělejte to chytře. Co lze zobecnit, zobecněte. V příštím projektu se Vám to může hodit.
 • Verzujte, verzujte, verzujte.
 • Desetkrát měřte, jednou řežte.
 • Je-li třeba, řežte, poté už nebude kdy.
 • Je-li na koho, delegujte, ale následně kontrolujte.

Lidé

Upřednostňuji práci v týmu, kdy každý je plnoprávným členem týmu. Preciznost rozdělení rolí odlišuji dle povahy úkolu. V rámci svého týmu vždy funguji jako centrální osoba pro komunikaci, aby bylo možné tým efektivně řídit.

Mám zkušenosti s vedením týmu, dlouhodobě do 15 osob. Z pozice zástupce nadřízeného dlouhodobá zkušenost s týmem do 55 osob. Účastním se projektů, od pozice jejich vedení, zástupování projektového manažera i jako běžný člen týmu. Projekty jsou jak interní, tak projekty dotované EU v řádech desítek milionů Kč (příklad první, druhý a třetí).

Komunikace

Komunikace je základní potřebou člověka pro jeho existenci ve společnosti. Komunikujme. Proto se pravidelně zabývám zlepšováním komunikace jak s interními zákazníky, tak s externími dodavateli.

Každou významnou událost je třeba prezentovat. Nejlépe, pokud se jedná o netradiční záležitost. Proto se spolu se svými kolegy pravidelně věnujeme prezentacím projektů, kterých se účastníme. Několik příkladů z mezinárodních nebo českých konferencí, kde jsem hlavním autorem nebo přednášejícím a spoluautorem:

K dispozici uvádím přehled publikační a přednáškové činnosti.

Technologie

Dynamičnost vývoje IT klade vysoké nároky na pravidelné získávání nových znalostí. Proto odděluji technologie na dvě části dle frekvence.

Vysoká frekvence používání:

 • Python (nově),
 • C#,
 • SQL,
 • (X)HTML,
 • CSS.

Další technologie, kterých využívám:

 • Intersystems Ensemble/Intersystems HealthShare Foundation,
 • ASP.NET (Forms, MVC),
 • SQLite,
 • WMI,
 • C,
 • C++,
 • PHP,
 • MySQL,
 • JScript,
 • VBScript,
 • UML,
 • a další.

Vybrané (nekancelářské) nástroje, se kterými obvykle pracuji:

 • git,
 • TortoiseGit,
 • Eclipse,
 • Visual Studio 20** Professional,
 • vim (+ gvim, MacVim),
 • Sharepoint server,
 • Redmine.

Zaměření

V současnosti se snažím zdokonalovat především v následujících oblastech:

Pokračujte na milníky.