Curriculum Vitae

Klasický životopis se stručným výčtem studia, pracovních závazků, školení a dalších informací je dobrý pro rychlé zaškatulkování, ale pro bližší poznání člověka nemůže stačit. Proto nabízím v následujících řádcích více informací o svém pohledu na tento svět.

Abychom dosáhli cíle, je potřeba ujít cestu. Tato cesta má své hranice, stejně jako svět, ve kterém žijeme. Každá cesta je protkána milníky, které výrazným způsobem ovlivňují naši cestu. Proto nabízím vlastní pohled:

Dále uvádím k nahlédnutí svou publikační a přednáškovou činnost.