Projekty

Níže jsou projekty, na kterých jsem pracoval nebo v současnosti pracuji.

Profesionální

Software

 • Core Data Integration Documentation Project (2015) C#, .NET 4.5, WPF, XML, XSLT
  Tvorba modelu pro zachycení rozhraní aplikací a jejich využití v rámci komunikací mezi systémy. Dokumentace jednotlivých rozhraní, provázání s IT službami a business službami IT oddělení. Katalog rozhraní. Exporty do XML a HTML přehledu rozhraní dle různých pohledů na integraci. Simulace toku dat v čase v rámci všech rozhraní se zaměřením na hledání potenciálních problémů validity dat. V implementaci.
 • HIS2MISModelConsole (2015) C#, .NET 4.5, WPF, Webové služby, LINQ, MS SQL 2012, ClickOnce
  Aplikace pro ovládání exportu dat z nemocničního systému FONS Enterprise do manažerského systému MIS Model. Ovládání pomocí volání webových služeb. Distribuce přes ClickOnce, vlastní konfigurační sekce, šifrování konfiguračních souborů.
 • VEMA WS Tester (2014)C#, NUnit (.NET 4.5)
  Aplikace pro test funkčnosti webových služeb z personálního systému VEMA.
 • Integrace aplikací s využitím Intersystems Ensemble, resp. HealthShare Foundation (2009-doposud)
  Spoluautor koncepce řešení integrace systémů v Krajské zdravotní, a. s. s použitím uvedené integrační platformy.
 • Medidata gateway (2009)C# (.NET 2.0)
  Knihovna pro transformaci objednávek ze SAPu do formátu pro bránu MediData zprostředkovatele objednávek z nemocničního objednávkového systému NEOS.
 • text pro LED panel (2008)
  Naprogramování textu na 2 panely (1 a 3 řádkový) umístěného v čekárně ORL oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 • KZ.Library (2007-2009)C# (.NET 2.0)
  Interní knihovna pro usnadnění některých funkcionalit při psaní ostatních aplikací v C#.
 • Hlášení neshod (2007)C# (ASP.NET 2.0), MS SQL2000
  Interní aplikace pro hlášení neshod vůči ISO certifikaci.
 • iTV RSS Reader (2007)MS JScript (ASP)
  Aplikace upravující RSS kanály veřejných zdrojů do formátu čitelného pro software ovládající interní televizní kanál v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
 • iTV2 (2007)MS JScript (ASP), MS SQL2000
  Interní web k projektu interního TV kanálu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
 • HelpDeskExport (2007)C# (.NET 2.0), MS SQL2000
  Utilita pro export dat ze starého systému Helpdesku pro použití v novém systému.
 • web pro kiosky (2007)XHTML 1.0 static
  Interní stránky zobrazované na kioscích umístěných v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
 • IpPhoneCalendar (2006)MS JScript (ASP), MS Exchange 2003
  Aplikace pro Cisco IP telefony zobrazující informace z kalendáře MS Exchange 2003 (osobní i pro zasedací místnosti) se zvukovým upozorněním před následující schůzkou.
 • ActivePointAccessibility (2006)MS JScript (ASP)
  Interní intranetová aplikace zobrazující dostupnost aktivní prvků přes ping na mapě areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.
 • Hlášení požadavků na údržbu (2006)MS JScript (ASP), MS SQL2000
  Aplikace pro interní workflow oprav a požadavků na údržbu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, p.o.
 • iTV1 (2005)MS JScript (ASP), MS SQL2000
  Interní diskuzní fórum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.
 • web prezentace CA Jatour (2004)PHP4, MySQL
 • web prezentace CK AXXA (2001-2004)PHP4, MySQL

Ostatní

 • FONS Enterprise (2014)
  Odborný garant za komunikaci nemocničního systému FONS Enterprise s externími systémy v rámci infrastruktury Krajské zdravotní, a. s. při implementaci systému v Ústí nad Labem.
 • Personální systém VEMA (2014)
  Návrh komunikace personálního systému s ostatními systémy Krajské zdravotní, odborný garant za komunikaci s ostatními systémy společnosti.
 • Telefonní seznam KZ (2014)
  Návrh technického řešení a komunikačního rozhraní při implementaci jednotného telefonního seznamu pro Krajskou zdravotní při začlenění do stávající infrastruktury a napojení na ostatní systémy společnosti..
 • SoftronicSD (2014)
  Odborný garant za implementaci procesů ITIL a nastavení pro týmy řešitelů z řad pracovníků IT při implementaci service desku v Krajské zdravotní, a.s.
 • Serena SBM (2012-2013)
  Odborný garant implementace procesů Incident managementu a Request fullfilment a zástupce vedoucího projektu za Krajskou zdravotní při upgradu Serena TeamTrack na aktuální verzi systému.
 • ROP MPI (2010-2013)
  Autor koncepce integrace klinických informačních systémů Krajské zdravotní, a. s. pro zvýšení dostupnosti zdravotních záznamů a zajištění sjednoceného registru pacientů v systémech společnosti, garant za komunikaci jednotlivých systémů v rámci koncepce.
 • ROP IS Medix (2011-2012)
  Vedení projektu implementace IS Medix pro centrální sterilizace a operační sály implementovaného do všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s.
 • ROP OLOP (2009-2010)
  Zástupce vedoucího projektu při implementaci nemocničního informačního systému do nemocnic Most a Teplice, vedení týmu správců nemocničního systému.
 • komunikace NEOS-SAP-Medidata (2009)
  Odborný garant komunikace mezi systémy pro objednávání z nemocničního objednávkového systému přes SAP na bránu zprostředkovatele Medidata.
 • Scheduling (2006-2007)
  Návrh realizace projektu na objednávání a vyvolávání pacientů do ambulancí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 • Serena TeamTrack (2006-2007)
  Vedení projektu implementace Serena TeamTrack pro oblast Incident managementu a Request fullfilment v Masarykově nemocnici, následně v Krajské zdravotní, a. s., návrhy workflow jednotlivých procesů.

Soukromé

 • vlastní miniprezentace alesdaniel.cz (2014-doposud)HTML5
 • geneticAlgorithms (2012-doposud)Python 3
  Zkušební program pro seznámení se s genetickými algoritmy. V současnosti se provádí refaktorizace kódů dle „python best practices.“ Hlavním cílem bylo zkusit genetické programování a lépe poznat Python 3.
 • Tournaments (2013-doposud)Python 3
  Zkušební program pro simulaci různých druhů turnajových metod s prohloubením znalostí Pythonu 3.2 a následně 3.3.
 • vlastní webové stránky *.adpro.cz (2001-doposud)HTML4 / PHP4 / PHP5, MySQL